Putni nalozi

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati putne naloge koje je JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ" dužna da objavljuju u skladu sa Zakonom o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.

CZK Mojkovac · 31.07.2020

JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"   


2020


PUTNI NALOZI JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"

21.09.- 27.09.2020. -nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

14.09.-21.09.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

07.09.-14.09.2020.- nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

31.08.-07.09.2020.- nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja 

24.08.-31.08.2020.- nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

17.08.-24.08.2020. -nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

10.08.-17.08.2020.- nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

03.08.-10.08.2020.-nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

27.07.-02.08.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

20.07.-26.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

13.07.-19.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila i socijalnih davanja

06.07.-12.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila i socijalnih davanja

29.06.-05.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila i socijalnih davanja

21.06.-28.06.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila i socijalnih davanjPodijelite sa vašim prijateljima.