Zaposleni

CZK Mojkovac · 20.09.2018

VD direktora - Vučeta Rakočević 

Poslovni sekretar i arhivski tehničar - Vera Tomović

Blagajnik -Vučeta Rakočević

Animator dječijeg pozorišta - Vučeta Rakočević

Saradnik za izdanja i kulturne aktivnosti, saradnik u dječijem pozorištu- Katarina Jovanović

Ložač,portir - Milovan Ćorić

Higijeničarka- Gina Damjanović

Galerija

Urednik likovnih programa-  Mr Mladen Blažević

Biblioteka

Samostalni bibliotekar - Sonja Manojlović

Knjižničar –Luka Prodanović

Podijelite sa vašim prijateljima.