TRILER 2018

Film Lijenština

Lijenština (2018)

  • Trajanje: 83 min.
  • Zemlje:
    • Crna Gora
  • Scenario: Aleksa Stefan Radunović

Mladiću Milošu, koji je razveden od supruge, zabranjeno je da posjećuje svoje dijete, jer nije u stanju da plaća alimentaciju. Nalaženje zaposlenja mu je jedina nada da ponovo vidi svog sina. Na tom putu suočava se sa preprekama kao što su korupcija, ekonomska situacija u njegovoj državi, ponos i apatija.

Aleksa Stefan Radunović

Aleksa Stefan Radunović

režiser Aleksa Stefan Radunović rođen je 1992. godine u Španiji, a u Crnu Goru se doselio 2000.godine. Studije digitalne animacije upisao je 2013.u Srbiji. Godine 2016.bio je učesnik kursa Film for Social Transformation u toku kojeg je napisao scenario za film.Scenario je bio među izabranim za finansiranje, nakon čega je Radunović počeo raditi na svom prvom filmskom projektu „Lijenština“.

Prijatelji znaju za film ?

Ponedeljak - 24 Sep 2018 20:00 ulaz 2 €