IZLOŽENE

CZK Mojkovac · 21.11.2023

Dramaturgija i režija: Sandra Vujović

Igraju: Smiljana Martinović, Anđelija Rondović, Anđela Radović, Marija Radusinović

Nakon igranja predstave, diskusija "IZLOŽENO NASILJE", razgovor sa autorskim timom predstave "Izložene" o genezi nasilja nad ženama

Podijelite sa vašim prijateljima.