Putni nalozi

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati putne naloge koje je JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ" dužna da objavljuju u skladu sa Zakonom o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.

CZK Mojkovac · 31.07.2020

JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"   

2023PUTNI NALOZI JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"

03.07.-10.07.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

26.06.-03.07.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

19.06.-26.06.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

12.06.-19.06.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

05.06.-12.06.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

29.05.-05.06.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

22.05.-29.05.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

15.05.-22.05.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

08.05.-15.05.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

01.05.-08.05.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

24.04.-01.05.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

17.04.-24.04.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

10.04.-17.04.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

03.04.-10.04.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

27.03.-03.04.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

21.03.-27.03.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

13.03.-19.03.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

06.03.-13.03.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

27.02.-6.3.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

20.02.-27.02.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

13.02.-20.07.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

06.02.-13.02.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

31.01. - 06.02.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

23.01.-30.01.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

16.01.- 23.01.2023. nema izdatih naloga za službena vozila

14.11.- 21.11.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

07.11.- 14.11.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

31.10.-07.11.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

24.10.-31.10.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

17.10.-24.10.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

10.10.-17.10.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

03.10.-10.10.2022. nema izdatih naloga za sluzbena vozila

26.09- 03.10.2022.nema izdatih naloga za službena vozila

19.09.-26.09.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

12.09.-19.09.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

05.09.-12.09.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

29.08.-05.09.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

22.08.-29.08.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

15.08.-22.08.2022. nema izdatih naloga za službena vozila

08.08.-15.08.2022.- nema izdatih naloga za službena vozila

01.08.-08.08.2022.- nema izdatih naloga za službena vozila

25.07.- 01.08.2022.-nema izdatih naloga za službena vozila
2020


PUTNI NALOZI JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"

21.09.- 27.09.2020. -nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

14.09.-21.09.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

07.09.-14.09.2020.- nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

31.08.-07.09.2020.- nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja 

24.08.-31.08.2020.- nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

17.08.-24.08.2020. -nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

10.08.-17.08.2020.- nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

03.08.-10.08.2020.-nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

27.07.-02.08.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

20.07.-26.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl.vozila i socijalnih davanja

13.07.-19.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila i socijalnih davanja

06.07.-12.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila i socijalnih davanja

29.06.-05.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila i socijalnih davanja

21.06.-28.06.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila i socijalnih davanjPodijelite sa vašim prijateljima.